Hjärtstartare: en livräddare

Hjärtstartare: en livräddare

Idag kan man se hjärtstartare överallt i samhället: Idrottshallar, köpcentrum, bibliotek, arbetsplatser, skolor och dagis. Varför? Jo för att det är en maskin som räddar liv och kan användas av alla. Du måste med andra ord inte vara en doktor för att hålla någon vid liv. Den tiden som ambulansen behöver för att komma fram till olycksplatsen är avgörande för den skadades liv och med hjälp av HLR och en hjärtstartare kan man få igång ett hjärta som stannat och därmed rädda ett liv.

Hur fungerar en hjärtstartare?

Den apparat som används vid ett hjärtstopp och som ger en elektrisk strömstöt kallas i Sverige för hjärtstartare. För allmänheten används detta ord, inom sjukvården används ofta ordet defibrillator. En strömstöt genom hjärtat kan få hjärtats eget elektriska signalsystem att börja fungera igen. Det man gör är att placera två brickor som är kopplade till hjärtstartaren vid den skadades bröst. Från maskinen utgår elektricitet som går ända till kroppen och hjärtat. Stöten är inte farlig för personen, den är alldeles för liten. Men den är tillräcklig kraftig för att kunna få igång hjärtat igen.

Manuella hjärtstartare

Manuella hjärtstartare är en av alla sorter som finns. Den förekommer endast på sjukhus eller ambulanser och det är sådana vi är vana att se i filmer och tv-program: Med en manuell maskin laddas och avfyras laddningen av en utbildad person, sjuksköterska eller läkare via de så kallade paddlarna. Paddlarna placeras över patientens hjärta på bröstkorgen och strömstyrkan kan ställas in manuellt för önskad effekt.

Halvautomatiska hjärtstartare

Halvautomatiska hjärtstartare finns däremot idag på fler och fler ställen i samhället, dessa ger talade instruktioner och kan användas av de flesta oavsett tidigare kunskap. Det vanliga är att det på hjärtstartaren finns symboler som vägleder och hjälper till så att vem som helst kan använda den. När man startat hjärtstartaren ger den sedan talade instruktioner och uppmaningar som hjälper till att korrekt ge stötarna. Man ansluter då elektroder på den drabbades bröstkorg enligt bilden på hjärtstartaren och via dessa leds sedan en el-chock genom hjärtat för att försöka förmå det att slå normalt igen. Det finns en rad säkerhetsprogram i hjärtstartaren som inte tillåter att el-chock ges om inte patienten är medvetslös och har drabbats av ett hjärtstillestånd. Endast om hjärtstartaren känner av att den skadade drabbats av hjärtflimmer eller hjärtstopp levererar den en elchock.

Helautomatiska hjärtstartare

Numera finns det även helautomatiska hjärtstartare som är ännu enklare att använda jämfört med de halvautomatiska. De helautomatiska modellerna är i princip identiska med de halvautomatiska förutom att chock-knappen är borttagen vilket innebär att hjärtstartaren själv ger chocken vid behov. En helautomatisk hjärtstartare signalerar klart, tydligt och i god tid innan en eventuell chock ska ges. Dock innebär ett hjärtstopp en mycket stressig situation för livräddarna, och det finns en viss risk att någon ändå vidrör patienten medan chocken avges. Då kan chocken ledas till livräddaren och ge hen en elektrisk stöt. Med en halvautomatisk hjärtstartare kan den som trycker på knappen först försäkra sig om att så inte är fallet.

Beställ hjärtstartare redan idag

Det finns ett rikt utbud defibrillatorer på marknaden. Här kan du köpa hjärtstartare i en rad olika versioner. För att kunna använda dessa på rätt sätt är det viktigt med en korrekt utbildning. Du hittar åtskillig information om såväl produkter som utbildning i butiken.